Profesyonel | Barista Kahve Kursları | Barista Okulu

Java Bölgesel Kahveleri

Java Bölgesel Kahveleri

Mar 9, 2015

Endonezya’da ekilen ilk kahve plantasyonlarının Java’da bulunması sebebi ile, Java kahvesini Endonezya kahveleri arasında benzersiz bir yeri bulunmaktadır. Java’daki kahve üretiminin, Hollandalı sömürgecilerin 1696’da Hindistan’dan getidikleri çekirdeklerle, Bandung bölgesinde oluşturdukları ilk kahve çiftlikleri ile başlamaktadır. Geçtiğimiz yüzyıla kadar Java kahvesinin dünya kahve pazarında efsanevi bir konumu vardı. Öyle ki, 1920’lerde Mocha ve Java kahveleri, tüccarların listelerinde, Brezilya kahvelerinin 10-15 katı fiyatla yer almaktaydı. Tarihi mirası dışında, Java kahvesini diğer Endonezya kahvelerininden farklı kılan bir de işleme yöntemidir. Endonezya’daki geleneksel ıslak işlem ve ıslak soymanın aksine Java’da ıslak işlem ve kuru soyma uygulanmaktadır. Bu fark daha berrak bir kahve ile sonuçlanmaktadır ve ıslak soymaya tabi tutulmuş, özellikle düşük kaliteli Sumatra kahvelerinde sık rastlanan topraksı ve kırsal tat izlerine yer vermemektedir.

Java kahvesi, ıslak işlemle işlenmiş bir kahve için tuhaf olan düşük-orta seviye asiditeye sahiptir. Aynı zamanda kompleks bir tat noksanlığı da gösterebilmektedir. Bu eksiklik, ortalama bir Java kahvesini tek-köken (single-origin) klasmanından, harman kahvesi klasmanına atabilir.

Standart yada ortalama kalitedeki kahvelerin çoğu devlet kontrolünde bulunan ve sömürge döneminde kurulmuş olan dört büyük çiftlikte – Kayumas, Blawan, Djampit ve Pancoer’de yetiştirilmektedir. Doğu Java’nın kahve üretiminin %85’ni yapan bu dört çiftlik Bali’ye yakın Ijen volkanı bölgesinde yer almaktadır.Rakımları 900-1800 metre arasındadır, plantasyonlar ağırlıklı olarak 1400 metrede bulunmaktadır.

Eski bir kahve cinsi olan Java Typica’ya rastlamak mümkün, ancak ağırlıklı olarak arabica-robusta melezi olan Catimor (Kartika ve Ateng) cinsleri yetiştirilmektedir. “USDA” ismi ile anılan bir Typica cinsinin yanı sıra, Hindistan üzerinden Yemen’den gelen ilk kahve cinslerine de rastlanmaktadır.

  • Java Bölgesel Kahveleri